WAYOKIOSK

ตู้คีออสอัจฉริยะสำหรับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร หรือ เพื่อส่งเสริมการขายโดยพร้อมที่จะรับฟังและคอยตอบคำถาม ผ่านการสนทนาปกติ ซึ่ง WAYOKIOSK นี้สามารถสนทนาตอบโต้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลา

ทำให้นอกจากจะลดภาระของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้วยังทำให้ผู้ใช้รู้สึกพิเศษและตื่นตาตื่นใจไปกับรูปแบบการนำเสนอของบอทในแบบต่างๆผ่านกราฟฟิกอนิเมชันที่สวยงาม

นอกจากนี้บอทยังเก็บสถิติการสนทนาเอาไว้เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถปรับปรุงวิธีการสื่อสารได้ ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถรู้ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งนำมาพัฒนาให้บอทฉลาดขึ้นได้อีกต่อไป