หลักสูตรอบรมสร้าง Full Stack Mobile Application!!!

สอนสร้าง Full Stack Mobile Application ตั้งแต่ฝั่ง Front end ไปจนถึง Back end ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรทั้งนั้น ทำทุกอย่างผ่าน Cloud หลักสูตร 3 เดือน เรียนเฉลี่ยประมาณเดือนละ 8 ชม. รวมทั้งหมด 24 ชม. โดยมีเนื้อหาดังนี้

- อธิบายภาพรวมของสถาปัตยกรรม Application ในอดีตถึงปัจจุบัน 

- ปูพื้นฐานการเขียน JavaScript แบบ Object Oriented Programming และข้อดีของ Non-blocking (Async) 

- สร้าง Front end ด้วย React-native (Expo) เรียนรู้การใช้ View ต่างๆ รวมถึง Flex layout การสร้าง Component เพื่อนำไปใช้ซ้ำ และการใช้งาน Networking 

- สร้างบริการ Back end แบบ RESTful ผ่านบริการ Cloud ผู้เรียนเลือกได้ว่าจะใช้บริการอะไร เช่น Google Firebase หรืออื่นๆ 

แถมฟรี การสร้าง Application ด้วย WAYOBOT!!! และ DVD ทบทวนพื้นฐานจาวาสคริปต์

ราคา (รวม VAT แล้ว)

เรียนตัวต่อตัวคนละ 12,000 บาท 
เรียน 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ​5 คน ลดเหลือคนละ 9,600 บาท 
มากกว่านั้นหรือเป็นองค์กรคิดราคาเหมา 48,000 บาท 

หมายเหตุ

ผู้เรียนต้องนำโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มาเอง
สถานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นอกเหนือจากนั้นสามารถสอนผ่านทางโปรแกรม TeamViewer)

ติดต่อ รุต 0952120555