แชทบอทคู่เกลอ
แชทบอทคืออะไร?


หลายท่านคงเคยรู้จัก บอทน้อย บอทมะลิ หรือบอทต่างๆที่ให้บริการผ่านกล่องสนทนา เช่นใน LINE หรือ Messenger ซึ่งแน่นอนว่าบอทแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบบุคลิกที่แตกต่างกันและจะเป็นการดีกว่าหรือไม่หากท่านสามารถออกแบบบทสนทนาของบอทให้มีบุคลิกเฉพาะของตัวเอง

บริการสร้างแชทบอทตามความต้องการ


เราให้บริการสร้างแชทบอทซึ่งสามารถเลียนแบบบุคลิก วิธีการพูดคุยของคนประเภท สายบวก สายซัพ สายหวาน และ สายเหม่อ โดยมีความสามารถต่างๆเช่น

- การอนุญาตให้เปิดข้อความตามเงื่อนไข เช่น เมื่อถึงวันเวลาที่กำหนด
- การสร้างรหัสลับให้เฉพาะบุคคลที่มีจึงสามารถเปิดอ่านได้
- การเลียนแบบบุคลิกเจ้าของโดยสามารถนำเข้าประวัติข้อมูลการสนทนา
- การเล่าเรื่องราวอัตชีวประวัติ
- การแจ้งเตือน เช่น การอวยพรวันเกิด

ตัวอย่างแอพพลิเคชันที่สร้างจากวาโยบอท
รายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ

วิศรุต ศรีเศวต
095 212 0 555