ตัวอย่างแชทบอทที่ปรึกษาโภชนาการ


ตัวอย่างการทำแอพแชทบอทให้เป็นที่ปรึกษาด้านโภชนาการ
แชทบอท line id:@463gknwg