ตัวอย่างแชทบอทเกมส์สุ่มสร้างรูปทรง

ตัวอย่างการทำแอพแชทบอทให้สุ่มสร้างรูปทรงต่างๆ