ตัวอย่างแชทบอทผู้ช่วยสอนการใช้งาน

ตัวอย่างการทำแอพแชทบอทเพื่อสอนการใช้งานวาโยบอท