ตัวอย่างแชทบอทเชือมต่อกับเว็บเซอร์วิส

ตัวอย่างแชทบอทที่เชื่อมต่อกับ WebServices สำหรับองค์กร
แชทบอท line id:@xgw7872k