ตัวอย่างแชทบอท Visual Fiction

ตัวอย่างแชทบอทนิยาย Visual Fiction
แชทบอท line id:@vpn3475x