ตัวอย่างแชทบอทป้ายโฆษณาบน Facebook Messenger


แชทบอทป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง Facebook Messenger 
(กรุณากด Refresh ถ้ามองไม่เห็น)