ตัวอย่างแชทบอท Facebook Messenger


ตัวอย่างการทำแอพแชทบอทป้ายโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง Facebook Messenger 
(กรุณากด Refresh ถ้ามองไม่เห็น)