Appchain กับการนำแชทบอทมาช่วยสัมภาษณ์นักออกแบบ


ในการทำเว็บหรือทำแอพพลิเคชันย่อมต้องมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้บริการผ่านแบบฟอร์มต่างๆ เช่นการลงทะเบียน การทำแบบสอบถาม การจองเพื่อรับบริการ การสั่งซื้อสินค้า โชคดีที่มีบริการอย่าง Google Forms ที่ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบหลังบ้านขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแบบฟอร์มมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดูวิธีสร้างได้ ที่นี่


Google Forms ที่ท่านเห็นด้านบนคือแบบสอบถามการให้บริการของ appchain.biz Startup แพลตฟอร์มทีจับคู่ระหว่างโรงงานผลิตเสื้อผ้ากับนักออกแบบของประเทศไทย ซึ่งข้อมูลที่ต้องกรอกต่างๆได้จากการรวบรวมข้อมูลถามตอบจากกล่องสนทนาบนหน้า Facebook Page จนสรุปออกมาได้เป็นแบบฟอร์มในที่สุด 

ซึ่งโจทย์ที่ได้รับมาคือจะทำอย่างไรให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายในการกรอกข้อมูล นั่นคือเราจะใช้แชทบอทมาช่วยในการสัมภาษณ์ ซักถามลูกค้า แล้วนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้ไปกรอกลงใน Google Forms ให้ โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่ากำลังกรอกข้อมูลอยู่ สร้างประสบการณ์แบบเดียวกับที่คุยผ่านทางกล่องสนทนานั่นเอง

ซึ่งวันนี้ผมจะมา Breakdown แตก Flow การสนทนาของแชทบอทโดย WAYOBOT ให้ดูกันครับ
เริ่มต้นที่ประโยคทักทายพร้อมสอบถามเบื้องต้นพร้อมทั้งแสดงทางเลือกต่างๆ
เก็บค่า Clothing เก็บลงตัวแปร what สำหรับทางเลือกผลิตเสื้อผ้า
เก็บค่า Jeans เก็บลงตัวแปร what สำหรับทางเลือกทำยีนส์
เก็บค่า Pants เก็บลงตัวแปร what สำหรับกางเกง
เก็บค่า Pattern ลงตัวแปร what สำหรับทางเลือก Pattern
หากผู้ใช้เลือกที่จะกรอกข้อมูลก็ให้เก็บสิ่งที่เขากรอกลงตัวแปร what
คำถามถัดไป ทำแบบเดียวกันคือสร้างตัวแปรเพื่อเก็บทางเลือกต่างๆขั้นตอนสุดท้ายคือสร้าง POST เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลจากตัวแปรต่างๆเพื่อเรียกบริการ Web Services ของ Google Forms ข้อมูลของ body นั้นดูวิธีการได้จาก ส่วนของ entry ในข้อ 6.
ในส่วนของ url ให้เปิดหน้า Google Forms แล้วดู Page Source
ทำการค้นหา formRespons แล้วคัดลอก url ของ active มาใส่

ทดลองใช้งานได้ ทีนี่ ครับ ส่วนท่านที่สนใจทดลองสร้างแชทบอทเอาไว้ใช้เองสามารถเริ่มต้น สร้างได้ด้วยตัวเอง ที่นี่

ความคิดเห็น