ตัวอย่างแชทบอทแนะนำการลงทุน

ตัวอย่างแชทบอทที่ช่วยคำนวนเงินออมสะสมโดยจะทำการสัมภาษณ์ผู้ใช้เพื่อสอบถามเงินต้น ดอกเบี้ยอัตราร้อยละต่อปี และจำนวนปีที่ฝาก แล้วคำนวณออกมาเป็นเงินสะสมทั้งหมดครับ

เริ่มจากคำถามแรกคือถามเงินสะสมต่อเดือนครับ สังเกตว่าถ้าคำตอบที่เป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000,000 เท่านั้นถึงจะผ่านไปยังคำถามถัดไปได้

ถ้าคำตอบเป็นตัวเลขอยู่ระหว่าง 100 ถึง 1,000,000 ให้ทำการเก็บค่าลงตัวแปร balance ครับ

ถัดมาคือถามอัตราดอกเบี้ย ถ้าตอบเป็นคำตอบที่ไม่ใช่ตัวเลขจะทำการกำหนดค่าเป็น 0.5 ต่อปีครับ

ถ้าเป็นเลขที่อยู่ระหว่าง 0 - 100 ให้เก็บค่าลงตัวแปร rate

คำถามถัดไปคือถามจำนวนปีที่ต้องการลงทุน

ถ้าตอบมาเป็นเลขที่อยู่ระหว่าง 1 - 100 ให้เก็บจำนวนปีลงตัวแปร year

ทำการคำนวณโดยแปลงเงินเก็บรายเดือนให้เป็นรายปีโดยการนำไปคูณกับ 12

แปลงดอกเบี้ยให้เป็นอัตราร้อยละโดยการนำไปหาร 100

นำอัตราดอกเบี้ยร้อยละที่ได้ไปบวกกับ 1 เพื่อแปลงให้เป็นอัตราผลตอบแทนร้อยละต่อปี

นำอัตราผลตอบแทนร้อยละต่อปีไปยกกำลังด้วยจำนวนปี เพื่อหาอัตราสะสมทบต้นทบดอก

นำอัตราสะสมทบต้นทบดอกที่ได้ไปคูณเข้ากับเงินสะสมต่อปี

สุดท้ายอย่าลืมคูณด้วยจำนวนปีด้วยเพราะยังต้องฝากเข้าทุกเดือนทุกปีก็จะได้เงินสะสมโดยประมาณ (ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสูตรที่ใช้นะครับ)

แสดงผลลัพท์ออกมา

ทดสอบการใช้งานได้ ที่นี่ ครับ หรือ แชทบอท line id:@750ujklp

ความคิดเห็น