Blogger การเขียนบทความ

 1. เข้า gmail.com แล้วทำการตอบรับคำเชิญให้เป็นนักเขียน
 2. เข้า blogger.com แล้วทำการเข้าสู่ระบบด้วย email นั้น

 3. คลิ้กสร้างบล็อกใหม่
 4. ตั้งชื่อหัวข้อ
 5. เปลี่ยนขนาดข้อความให้เป็นระดับส่วนหัว
 6. เปลี่ยนขนาดข้อความให้เป็นระดับหัวข้อย่อย
 7. เปลี่ยนขนาดข้อความให้เป็นระดับส่วนหัวย่อย
 8. เปลี่ยนขนาดข้อความให้เป็นขนาดปกติ
 9. แทรกภาพ

 10. แทรกวีดีโอ

 11. บันทึก
 12. แสดงตัวอย่าง

 13. เผยแพร่งานเขียน

ความคิดเห็น