Blogger การสร้างหน้าเพจ

1. เข้า blogger.com แล้วทำการเข้าสู่ระบบด้วย user/password
2. คลิ้กที่เมนู หน้าเว็บ ทางด้านซ้ายมือ
3. ทำการตั้งชื่อแล้วใส่เนื้อหา จากนั้นกดเผยแพร่
4. เข้าเมนู รูปแบบ เพื่อทำการจัดวาง
5. มาที่ส่วนของ รายการหน้าเว็บ (ด้านบน) แล้วคลิ้กที่ ดินสอ
6. ทำการเช็คเลือกเพจที่ต้องการให้แสดงอยู่ในรายการเมนูด้านบน
7. เช่นเช็คเลือกเพจ เกี่ยวกับเรา ก็จะเห็นชื่อเพจ ปรากฏในลำดับรายการ
8. ทำการเช็ค แสดง หน้าเว็บ
9. กดปุ่ม บันทึก
10. คลิ้กแสดงตัวอย่างก็จะเห็นเมนู เกี่ยวกับเรา ปรากฏขึ้นมาด้านบน

ความคิดเห็น