Blogger การ Tag หมวดหมู่ให้กับบทความ

การจัดหมวดหมู่บทความหรือ Tag โดย Blogger จะทำการสร้างลิ้งก์หมวดหมู่ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สะดวกในการเข้าถึงบทความ โดยแต่ละบทความสามารถมีได้หลายหมวดหมู่

1. ทำการเช็คเลือกบทความต่างๆที่ต้องการให้อยู่ภายใต้หมวดหมู่เดียวกัน

2. คลิ้กที่เครื่องหมาย Tag แล้วเลือกป้ายกำกับที่มีอยู่แล้ว หากยังไม่มีสามารถสร้างใหม่โดยเลือก "ป้ายกำกับใหม่"

3. ทำการตั้งชื่อป้ายกำกับหรือหมวดหมู่ประเภทใหม่

4. ที่เว็บไซต์สามารถคลิ้กที่เมนูแฮมเบอร์เกอร์เพื่อเข้าถึงบล็อกผ่านป้ายกำกับหรือหมวดหมู่ต่างๆได้
ความคิดเห็น