สอน Android

พื้นฐานการทำแอพ Android แบบ Native Code ด้วยภาษา Java

 • ทำความรู้จักกับ Acvitiy และ Lifecycle
 • AndroidManifest และ Resource Folder
 • Layout โดยใช้ LinearLayout และ RelativeLayout
 • ทำความรู้จักกับ View TextView ImageView Button
 • การผูกการทำงานด้วย Event Listener
 • List, RecyclerView และ ViewHolder
 • เรียก Acvity อื่นด้วย Intent
 • การแบ่งหน้าด้วย Fragment

สร้างระบบ Login ด้วย Facebook

 • ลงทะเบียน Application กับ Facebook Developer
 • การติดตั้ง Facebook SDK
 • การใช้งาน LoginManager
 • Login Logout และ retune

ใช้งานระบบ Realtime Database ด้วย Firebase

 • ลงทะเบียน Firebase พร้อมติดตั้ง SDK
 • สร้างข้อมูลบน Firebase การสร้าง Entity Bean
 • การเข้าถึง Realtime Database ด้วย ValueEventListener
 • การเข้าถึง Realtime Database ด้วย ChildEventListener
 • การสร้างใช้งาน Cloud Functions
 • การทำ Push Notification ด้วย Cloud Functions
วิศรุต ศรีเศวต
0952120555
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

ความคิดเห็น