เกี่ยวกับเรา

เราให้คำปรึกษา ออกแบบและดูแลระบบเพื่อรองรับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับ SME Startup ตลอดจนบริษัทข้ามชาติ เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา โดยแปลงความต้องการของผู้ใช้มาเป็น Application ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเช่น การจัดเตรียม Software Requirement Specification การออกแบบ Software Design Specification โดยส่งมอบเอกสารที่จำเป็นอันได้แก่ Requirement Specification, Scope of Work, Project Time Plan, Backend Design Specification เช่น E/R Diagram, Frontend Design Specification เช่น Class และ UML Diagram รวมไปถึง UI/UX Design การวางแผนแตกเป็นงานย่อยต่างๆและการมอบหมายหน้าที่ ตลอดจนการควบคุมการทำงานให้ออกมาสำเร็จและนำไปใช้ได้จริง

เรารับให้คำปรึกษาฟรีแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการมีระบบเพื่อรองรับธุรกิจ โดยสามารถปรึกษาผ่านช่องทาง contact@eoss-th.com ได้ทันที