ออกแบบระบบและจัดฝึกอบรม

เราให้คำปรึกษา ออกแบบและดูแลระบบเพื่อรองรับธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับ SME Startup ตลอดจนบริษัทข้ามชาติ เรามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา โดยแปลงความต้องการของผู้ใช้มาเป็น Application ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆเช่น การจัดเตรียม Software Requirement Specification การออกแบบ Software Design Specification การวางแผนแตกเป็นงานย่อยต่างๆและการมอบหมายหน้าที่ ตลอดจนการควบคุมการทำงานให้ออกมาสำเร็จและนำไปใช้ได้จริง

โดยบริการของเรามีดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรม - เรารับให้คำปรึกษาฟรีแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการมีระบบเพื่อรองรับธุรกิจ โดยสามารถปรึกษาผ่านช่องทาง contact@eoss-th.com หรือให้บริการจัดฝึกอบรมได้แก่

อบรมสร้างแชทบอทแอพด้วยวาโยบอท เหมาะ สำหรับเด็ก บุคคลที่ต้องการทำตลาดออนไลน์ หรือ องค์กร

อบรมการสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรด้วย Java In-House Training เหมาะสำหรับองค์กร

อบรมสร้าง Full-Stack Mobile Application สอนการสร้างโมบายแอพพลิเคชั่นโดยเริ่มตั้งแต่ระบบ Backend ไปจนถึง Frontend

อบรมพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น สอนพื้นฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา Javascript

อบรมสร้าง Cross-Platform Mobile Application ด้วย React-Native สอนการสร้าง Cross-Platform ที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบ Android และ iOS ด้วย React-Native

2. ออกแบบระบบ - เรารับออกแบบระบบอันได้แก่ Requirement Specification, Scope of Work, Project Time Plan, Backend Design Specification เช่น E/R Diagram, Frontend Design Specification เช่น Class และ UML Diagram รวมไปถึง UI/UX Design

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา