LINE Chatbot

สืบเนื่องจาก LINE OA หรือ LINE Official Account ได้ทำการย้ายบัญชีหลักหรือที่เป็นป้ายสีน้ำเงินมาให้เข้าไปจัดการผ่านหน้า https://manager.line.biz ได้แล้ว ทำให้ผมสามารถผูกบัญชีหลักกับแชทบอทได้จากเดิมที่ต้องแชทเองได้อย่างเดียว ส่วนวิธีการทำก็ค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนอยู่ดังนี้ครับ

1. เข้าที่ https://manager.line.biz แล้วทำการเลือกบัญชีทางการหรือ LINE Official Account ของเราครับ

2. ก็จะเห็นแถบด้านบนเขียนว่า "โหมดการตอบกลับ: แชท"

3. เข้าไปที่ ตั้งค่าการตอบกลับ แล้วเปลี่ยน โหมดการตอบกลับ ให้เป็น บอต

4. ตกลง

5. สังเกตว่าแถบด้านบนเปลี่ยนเป็น โหมดการตอบกลับ: บอต ให้ไปที่ Messenging API แล้วกด ใช้ Messenging API

6. เลือก Provider ที่มีอยู่แล้วของบัญชีทางการหรือ LINE Official Account

7. ไม่จำเป็นต้องใส่อะไร ให้ตกลง

8. ตกลง


9. ที่หน้า Messaging API จะปรากฎช่องให้ใส่ ลิงก์ Webhook ขึ้นมา

10. เข้าที่ https://wayobot.com แล้วทำการเลือกบอทที่ได้สร้างเอาไว้


11. ไปที่หน้า API ให้ทำการคัดลอก API PATH


12. นำ URL ที่ได้กลับไปใส่ในช่อง ลิงก์ Web Hooks ที่หน้า LINE Manager

13. บันทึก


14. คัดลอก Channel Secret หรือ ความลับแชทแนล


15. ที่ WAYOBOT ให้ไปที่หน้า LINE แล้วทำการวางไปยังช่อง SECRET


16. กลับไปที่หน้า ตั้งค่าการตอบกลับ ที่ Webhook ด้านล่าง


17. ให้เลือก เปิด

18. ไปที่ https://developers.line.biz แล้วเลือกบัญชีของเราแล้วไปที่ Messaging API


19. ที่ Channel access token ด้านล่างให้กด Issue


20. จะเห็น Channel access token ถูกสร้างขึ้นมาให้ทำการคัดลอกทั้งหมด


21. กลับไปยัง WAYOBOT ที่หน้า LINE ให้วางที่ Channel Access Token แล้วกด UPDATE


22. ทำการ Add Friend บัญชีทางการของเราไป แล้วทดสอบการเชื่อมต่อด้วยการพิมพ์ greeting ก็จะเห็นบอทตอบออกมาครับซึ่งเราสามารถสร้าง Rich Menu ให้ผูกกับ greeting keyword ของ WAYOBOT ได้ด้วย


ความคิดเห็น