Conditional Forwarding

Conditional Forwarding

เราสามารถประยุกต์การทำทางเลือกโดยการ forward ไปหา entity หลายๆแบบแล้วแนบ parameter เข้าไปด้วยดังนี้

1. สร้าง Entity ที่มี Keywords เป็น สวัสดี และ Answer เป็น ดีครับ ##

2. ทำการ Clone Entity ที่สร้างมา 2 ตัวโดยการกด Shift ค้างไว้แล้วลาก Entity ดีครับ ออกมาวาง

3. แก้ไข Entity แรกให้มี Keywords เป็น สวัสดี สมชาย กับ Answer เป็น ประชุมเป็นไงบ้าง และ Entity ที่สองให้มี Keywords เป็น สวัสดี สมหญิง กับ Answer เป็น ยอดขายเป็นยังไง ส่วน Entity สุดท้ายให้คงไว้เหมือนเดิม


4. ลากเส้นเชื่อมจาก Entity สวัสดี ## ไปยัง Entity ทางเลือกทั้งสาม

สังเกตเห็นว่า Answer ใน Entity ต้นทางจะถูกปรับให้สอดคล้องกับ Keyword ของ Entity ปลายทางตามลำดับการลาก

5. ดับเบิ้ลคลิกที่ Answer สวัสดี แล้วแก้ไขให้เป็น สวัสดี ## คลิก OK แล้ว Save

6. พิมพ์ ชื่อสมชาย ชื่อสมหญิง ชื่อไพโรขน์ จะเห็นผลลัพท์ที่ได้ต่างกัน


ก่อนหน้าถัดไป

ความคิดเห็น