สอนเขียนโปรแกรม


สอนทำแอพ Cross-Platform ด้วย React-Native สอนการใช้ JavaScript กับ React-Native framework เพื่อสร้าง Mobile Application ที่เขียนโค้ดครั้งเดียวก็นำไปใช้ได้บน iOS และ Android

Java

สอน Java ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุรวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษา Java เช่น
Object Class Method
Primitive vs Object Reference 
Static vs Block vs Instance Variable
String vs Number 
Decisions และ Iteration 
Array และ Collection Framework ArrayList Set Map
Access Control Inheritance Polymorphism Interface vs Abstract
Functional Interface และ Lambda Function
Sequential vs Parallel streams และ Filter
Exception Handling 
Thread 
Generic 
JUnit, Lombok, Logger
Struts2 หรือ Spring MVC | Boot | Batch
JSP & Servlet บน Tomcat | Glassfish | JBoss | Google App Engine
SOAP | RESTful WebServices

สอน Java Design Patterns สอนการสร้าง API Framework โดยใช้หลัก Design Patterns (GoF) เพื่อนำไปใช้ภายในหน่วยงานหรือองค์กร
 

Androidสอนทำแอพ Android สอนสร้าง Android Application สร้างระบบ Login ด้วย Facebook SDK ให้รองรับฐานข้อมูลออนไลน์โดยใช้ Firebase Realtime Database หรือ Firestore เหมาะสำหรับ Startup หรือผู้ที่ต้องการสร้างแอพเพื่อรองรับงานทางด้านธุรกิจ โดยสามารถเชื่อมต่อกับแชทบอท (WAYOBOT) ได้
  

Tomcat

สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย JSP Servlet บน Tomcat การใช้ JavaScript เพื่อสร้าง Web 2.0 โดยจัดการกับ HTML ด้วย DOM การใช้งาน JSP & Servlet บน Tomcat


Docker
ติดตั้ง Microservices บน Private Cloud ด้วย Docker


เสริมทัพให้ธุรกิจด้วยแชทบอท หลักสูตรสอนสร้างแชทบอทออนไลน์ ด้วย วิธีการลากและวาง (Drag & Drop) เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป รวมถึงเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสร้างแอพพลิเคชันด้วยแชทบอทซึ่งรองรับงานทางด้านธุรกิจผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ LINE Facebook รวมถึง Mobile Application ตัวอย่าง แชทบอทเพื่อการศึกษา แชทบอทเพื่อธุรกิจ รองรับการแจ้งเตือน (Push Notification) และ สั่งงานพร้อมสนทนาด้วยเสียง > Google Play

ตัวอย่างคลิปสอนพื้นฐาน JavaScript

ตัวอย่างคลิปสอน Machine Learning ด้วย Tensorflow.js


รับดูแลและให้คำปรึกษาจนสามารถนำไปใช้งานได้ ปูพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น มี Workshop และ แบบฝึกหัดให้ทำ รับสอนทางออนไลน์ในช่วงโควิด

กรุณาติดต่อ 
contact@eoss-th.com
นายวิศรุต ศรีเศวต
โทร +66 0952120555


ความคิดเห็น