EOSS-HFT

EOSS-HFT คือโครงการ Open Source Trade Bot ที่ทำหน้าที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนคริปโตอัตโนมัติ โดย อาศัย หลักการของ Triangular Arbitrage Strategy ซึ่งยังมีข้อผิดพลาด และ จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา