อบรม Java

In-House Training อบรม Java สำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป

 เรียนรู้การใช้งาน features ใหม่ๆของ Java 8 เพื่อนำไปสู่ Java 9 ให้การเขียนโค้ดได้กระชับ ทำให้ทีมปรับปรุงแก้ไขโค้ดได้ง่ายขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

พื้นฐานโครงสร้างภาษา Java 

 • แนวคิดของ OOP และสถาปัตยกรรมแบบ MVC 
 • รู้จักกับ JDK & JRE การ Compile & Execute 
 • รู้จักกับ keywords ต่างๆ Variable Block Method Loop Condition Static 
 • Class & Extension, Interface Abstract 
 • Diamond Symbol 
 • String & Number 
 • import classpath export to Jar 

New Java Features

 •  try-catch with multi exception 
 • Lampda Function & Static Method of Interface 
 • Collection Framework & Stream 
 • Thread & Asynchronous 
 • New Datetime API 
 • Networking การเชื่อมต่อกับ REST DB 

WorkShop with NetBeans 

 • สร้าง GUI Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB 
 • สร้าง Web Application เพื่อสร้าง แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลจาก REST DB 
เรียนทั้งหมด 12 ชม. (ครั้งละ 3 ชม. x 4) 

ราคา (รวม VAT แล้ว) 

เรียนตัวต่อตัวคนละ 6,000 บาท 
เรียน 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ​5 คน ลดเหลือคนละ 4,800 บาท 
มากกว่านั้นหรือเป็นองค์กรคิดราคาเหมา 24,000 บาท 

หมายเหตุ สถานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นอกเหนือจากนั้นสามารถสอนผ่านทางโปรแกรม TeamViewer) 

ติดต่อ รุต 0952120555