Web Development Training

สอนทำเว็บด้วยภาษา JavaScript

ภาษา JavaScript ทำงานได้ตั้งแต่ระดับ Cloud ไปจนถึงอุปกรณ์สื่อสาร หรือแม้กระทั่งงานทางด้าน Machine Learning ซึ่งตามมาตรฐาน EMCA2015 ซึ่งเรียกย่อๆว่า ES6 เป็นต้นมานั้นรองรับการเขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุหรือ OOP สามารถทำงานได้บนเว็บบราวเซอร์แทบทุกตัวรวมถึงทำงานใน WebView บน Smart Phone อีกทั้งยังสามารถทำงานที่ฝั่ง Server บน Node.js ซึ่งก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีและเป็นที่นิยมในหมู่ Startup ดังนั้น JavaScript จึงเป็นภาษาที่เรียนครั้งเดียวแต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย ซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการปูพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน

สิ่งที่ท่านจะได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้

พื้นฐาน JavaScript EMCA2015

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript ทำให้รู้จักการประกาศตัวแปร การสร้างเงื่อนไข การทำซ้ำ การใช้งาน Array และ JSON การสร้าง Function และ Class

ดูรายละเอียด

การจัดการเว็บด้วย DOM API

รู้จักการใช้ JavaScript เพื่อจัดการเนื้อหาของเว็บด้วย DOM ทำให้รู้จักพื้นฐานของ HTML Element และ CSS การรับ Input จาก Form การรับ Event ต่างๆ การบันทึกข้อมูล การใช้ setInterval และ setTimer

ดูรายละเอียด

การใช้งาน Node.js เพื่อสร้าง RESTful WebServices

การสร้าง RESTful WebServices ด้วย Node.js รู้จักตั้งแต่การติดตั้ง การลง Package เสริมด้วย NPM การใช้งานโมดูล http filesystem เพื่อสร้าง Web Server การใช้งานโมดูล express เพื่อสร้าง RESTful WebServices และการเขียน Javascript Client เพื่อเรียกใช้งาน

ดูรายละเอียด

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MongoDB

รู้จักการเชื่อมต่อกับ MongoDB ผ่าน Node.js รู้จักการติดตั้ง การสร้าง การลบ ฐานข้อมูล การสร้างข้อมูล การสร้าง การอ่าน การแก้ไข การลบข้อมูล JSON รวมถึงการนำไปให้บริการผ่าน RESTful WebServices

ดูรายละเอียด


ราคา 36,000 บาทต่อ 1-10 คน


หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา


หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน JavaScript ES6 อยู่แล้ว

การพัฒนา Mobile Application ด้วย React Native