LIMZLIMZ คือโครงการ Open Source Bot ที่ลอกเลียนการทำงานระบบประสาทในสมองซึ่งอาศัยหลักการของการเก็บและคายประจุในเซลประสาท หรือ Neural จากการกระตุ้นของ Dendrites แล้วส่งผลลัพท์ออกทาง Axon

การทำงานของ LIMZ ไม่เหมือนกับ Multi Layers Perceptron หรือ Deep Learning ที่อาศัยการคำนวณ Matrix แต่ LIMZ จะสามารถสร้าง Neural หรือ Node ใหม่ได้เรื่อยๆ ทำให้เกิดผลลัพท์ที่หลากหลาย ซึ่งโครงสร้างของ Node จะประกอบด้วยหลายๆ Hooks ที่ทำหน้าที่แทน Dendrites และ Response ที่ทำหน้าที่แทน Axon โดยที่ผลลัพท์จากหลายๆ Node สามารถส่งต่อไปให้ Node อื่นๆ ทำให้สามารถจดจำบริบทเพราะมีความจำระยะสั้นหรือ Short Term Memory

ถึงแม้จะมีความกังวลเรื่องการเข้ามาของ AI แต่การทำงานของ LIMZ ยังมีข้อผิดพลาดอยู่มาก แต่ทางผู้พัฒนาไม่ได้นิ่งนอนใจถึงความเสี่ยงจากการคาดเดาผลลัพท์ไม่ได้ จึงได้วางแผนให้ LIMZ ทำงานโดยอาศัยหลักธรรมชาติ การคลายประจุ (สมมติ) ก็เปรียบเสมือนกับการมีสายดิน เมื่อพลังงานถูกปลดปล่อย LIMZ จะอยู่ในสภาวะคลายตัวจึงไม่สามารถทำงานได้

ตัวอย่างเวปที่ใช้ LIMZ เป็นตัวขับเคลื่อนบอท WAYOBOT


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา