สอนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

หลักพื้นฐานการในการเขียนโปรแกรมทุกภาษาจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 5 อย่างได้แก่ การสร้างตัวแปร (Variable) การสร้างและเรียกใช้งาน Function ผ่านการส่งต่อ Parameter การคำนวณ (Operation) การสร้างเงื่อนไข (Decisions) และ การทำซ้ำ (Iteration)

WAYOBOT ได้ออกแบบเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมด้วยภาพเพื่อให้ง่ายในการสร้างและแก้ไขโดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนให้น้อยที่สุดตาม concept Lowcode เช่น
การสร้างตัวแปร Variable

การสร้างและเรียกใช้งาน Entity โดยสามารถส่งต่อ Parameter ได้

 การคำนวณ Operation ต่างๆ เช่น + - * / ^
 การกำหนดเงื่อนไข เช่น gte สำหรับ GreatherThanEquals ในการเปรียบเทียบมากกว่าหรือเท่ากับ
การทำซ้ำตามเงื่อนไขเช่น 5 รอบ

ซึ่งผลลัพท์ที่ได้คือแชทบอทที่นำไปใช้งานได้จริงบนหน้าเว็บ LINE และ Facebook Page โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการเขียนโปรแกรมแบบเริ่มต้น สามารถสร้างเกมส์แบบง่ายๆ เช่น เกมส์เป่ายิ้งฉุบ เกมส์ทอดลูกเต๋า Visual Fiction หรือนิยายแบบ Interactive รวมไปถึงการสร้างแอพพลิเคชันที่ซับซ้อน เพื่อช่วยเหลืองานทางธุรกิจได้ เช่นแชทบอทตอบคำถาม รับการลงทะเบียนจองคิว สั่งซื้อ เช็คข้อมูลสมาชิกได้

ผู้สอน: วิศรุต ศรีเศวต
0952120555

ความคิดเห็น