React Native Training

ทำแอพ Cross Platform แบบ native ด้วย React Native

ปกติแล้วการทำแอพแบบ Native บน iOS หรือ Android นั้นต้องเขียนโค้ดแยกสำหรับแต่ละ Platform  ซึ่งเป็นเรื่องที่ใช้ทรัพยากรแรงงานและเวลามาก ถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกในการทำ Hybrid Application โดยการสร้างหน้า HTML ให้เรียกใช้งานผ่าน WebView แต่ก็ให้ประสบการณ์ที่เทียบไม่ได้เลยกับการเขียนโค้ดด้วยภาษาที่ Platform นั้นรองรับ

Write once use Everywhere!!!

ปี 2015 Facebook ได้ออกเฟรมเวิร์คชื่อ React Native ที่ต่อยอดจาก React.js ซึ่งสามารถช่วยแปลงโค้ด JavaScript ให้กลายเป็น Native Application ของแต่ละ Platform ได้จากการเขียนโค้ดแค่ครั้งเดียว ซึ่งภาษา JavaScript ตามมาตรฐาน ECMAScript 2015 หรือ ES6 เป็นต้นมานั้นรองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP ทำให้เหมาะกับการออกแบบ User Interface โดยการนำชิ้นส่วน Component มาประกอบเข้าด้วยกัน

เฟรมเวิร์คหลายตัวเช่น Angular React.js รวมถึง React Native นั้นมีชุด Component สำเร็จรูปซึ่งมี Model หรือ State ของตัวเองอีกทั้งยังสามารถรับส่ง event รวมไปถึงการจัดวาง Layout โดยใช้หลักการเดียวกับ CSS ทำให้ผู้ที่เคยพัฒนาเว็บไซท์มาก่อนรับแนวคิดไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดได้ง่าย ดังนั้นการสร้าง Mobile Application ให้รองรับทั้งบน iOS และ Android จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งเราได้รวบรวมและลำดับเนื้อหาที่สำคัญเอาไว้ดังนี้

ตัวอย่าง Workshop

การสร้าง App เพื่อดูยอดเงินในกระเป๋าและราคาเหรียญคริปโต

การทำ Push Notification  เข้าระบบและลงทะเบียนด้วยบัญชี Facebook

การแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ร้านค้า

การค้นหาและแสดงบริการตามเงื่อนไขเช่นสถานที่ที่ใกล้เคียง

การแสดงรายการสินค้าพร้อมระบบตะกร้าสินค้า

การแชทกับผู้ให้บริการ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT เช่นการทำแอพตรวจวัดชีพจร

หลักสูตรอบรมสร้าง Mobile Application ด้วย React Native

การเริ่มต้นสร้างโปรเจค React Native

แนะนำ React Native การติดตั้งและการรัน Emulator
แนะนำการใช้งาน Visual Studio Code
ทำความรู้จักกับ states และ props ของ Component
แนะนำการใช้งาน Component ทั่วไปเช่น View Text Image
การสร้างและใช้งาน Style Sheet
การใช้ประโยชน์จาก FlexBox Layout

ดูรายละเอียด

การใช้งาน Controller Components

การรับส่ง Event ของ Component
การใช้ Timers
การใช้ Navigator
การใช้ ScrollView และ RefreshControl
การใช้ FlatList
การใช้ SectionList

ดูรายละเอียด

การใช้งาน API ต่างๆ

การเลือกใช้ Component เฉพาะสำหรับ iOS
การเลือกใช้ Component เฉพาะสำหรับ Android
การใช้งาน network เพื่อรับส่ง http
การเก็บบันทึกข้อมูล
การใช้งาน API เพื่อเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล (RESTful WebServices)

ดูรายละเอียด

การปรับแต่ง UX และการ Build ลง Platform ต่างๆ

การปรับปรุง UX ด้วย Component หรือ API ช่วยเหลือ
การกำหนด Permission
การ Build iOS Application
การ Build Android Application

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

วิศรุต ศรีเศวต
0952120555 (สามารถ Add LINE Friend ด้วยเบอร์นี้)

ความคิดเห็น