วาโยบอท

WAYOBOT

วาโยบอทคือบริการ แชทบอท ที่ทำหน้าที่แทนแอพพลิเคชั่นได้โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพใดๆลงไป ผู้ใช้เพียงแค่แสกน QR Code ก็เข้าไปยังหน้าเว็บ หรือ LINE รวมถึง Facebook Messenger เพือใช้งานแชทบอททีให้บริการต่างๆ เช่นการดูข้อมูล การลงทะเบียน การสั่งซื้อและระบบตะกร้าสินค้า การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลแล้วเรียกดูผ่านแชทบอท เช่นเอกสารสำหรับลูกค้าต่างๆ แล้วยังเข้าถึงบริการฐานข้อมูลออนไลน์ขององค์กร ผ่านระบบเว็บเซอร์วิส หรือ บริการ IoT เพื่อเช็คสถานะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย ผ่านเมนูในกล่องแชท ทำให้ท่านสามารถรักษาฐานผู้ใช้งาน รวมถึงกำหนดสิทธิและขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย สามารถทดลองสร้างแชทบอทฟรีได้ที่นี่

ตัวอย่าง

การใช้แชทบอทอ้างถึงแฟ้มข้อมูลต่างๆภายในองค์กร

แจ้งเตือนราคาหุ้นตามการเปลี่ยนแปลงราคาแบบ Realtime หรือ ทุกสิ้นวัน


แชทบอทรับสั่งพิมพ์เสื้อตามแบบ


แชทบอทรับคำสั่งซื้อและออกบิลการใช้แชทบอทตอบคำถามทั่วไปรวมไปถึงระบบตะกร้าสินค้า

 

Open Source Chatbot Platform

สถาปัตยกรรมของ WAYOBOT แบ่งออกเป็น 3 โมดูลได้แก่ brainy ที่เป็นส่วนประมวลผลแชทบอทตามที่ผู้ใช้ได้ออกแบบใน Logic Designer ภายใต้โมดูล wayobot ที่ทำงานอยู่บน Google Cloud Platform และโมดูลที่ทำหน้าที่ยก brainy ขึ้นไปเป็น Microservices สำหรับผู้ที่ต้องการนำแชทบอทไปประมวลผลบน Server อื่นๆในกรณีที่ต้องการความเร็วหรือปริมาณหน่วยความจำที่มากขึ้น ซึ่งทั้ง 3 โมดูลนี้ทำงานภายใต้ Java Runtime Environment ทำให้สะดวกในการนำไปประมวลผลบนระบบปฏิบัติการต่างๆ

Brainy Module

เป็นโมดูลหลักที่ทำหน้าที่ประมวลผล context ที่สร้างจาก Logic Designer บน wayobot ในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับ LINE และ Facebook Page Messenger ผ่าน WAYOBOT หรือ Microservices Module


WAYOBOT Module

เป็นโมดูลที่บรรจุเครื่องมือสำหรับสมาชิก เช่น เพื่อลงทะเบียน แสดงรายการบอทที่มี และมีหน้า Dashboard สำหรับสร้างแชทบอทด้วย Logic Designer รวมถึงเครื่องมือในการผูกกับผู้ให้บริการอย่าง LINE หรือ Facebook Page Messenger ผู้ใช้หรือนักพัฒนาทดสอบการใช้งานได้ที่ https://wayobot.com ซึ่งสามารถนำซอร์สโค้ดไป deploy บน Google AppEngine Java Standard ที่ผูกกับบัญชีของนักพัฒนาเองหรือขององค์กรทำให้สามารถปรับแต่งขนาด Instance (CPU & Memory) ตามความต้องการผ่านทาง Google Cloud Console ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นจากทางผู้ให้บริการ Google Cloud Platform
Microservices Module

เป็นโมดูลที่สามารถนำแชทบอทที่สร้างไปประมวลผลบนระบบปฏิบัติการที่มี Java Runtime Environment สำหรับงานที่ต้องการความเร็วหรือปริมาณหน่วยความจำสูง เช่น Deep Learning โดยที่ยังอ้างถึง Storage บน WAYOBOT หรือ Custom WAYOBOT บน Google Cloud Platform บัญชีของนักพัฒนาหรือขององค์กร เพื่อดึงข้อมูลแชทบอทที่ได้สร้างไว้มาประมวลผล
หรือติดต่อ คุณวิศรุต ศรีเศวต เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email: contact@eoss-th.com
โทร: +66 0952120555